Huis en tuin klimaatbestendig maken – Waterschap Aa en Maas

Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals een school, buren of verenigingen? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen.

Inwoners uit Landerd, Meijerijstad, Oss en Uden kunnen op dit moment geen subsidie meer aanvragen omdat het subsidieplafond is bereikt. Medio oktober 2021 neemt het bestuur een besluit over een eventuele verlenging van de subsidie.

Bedrag

De subsidie heeft een maximum bijdrage van €5.000,-.

  • € 3,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton 

  • € 7,50,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak in combinatie met het realiseren van een wadi 

  • € 10,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak in combinatie met het realiseren van infiltratiekratten

  • € 15,00 per m2 aangelegd groen dak

Belangrijkste voorwaarden

Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een gedegen kostenraming kunt voorleggen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad
  • de maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.