Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo

Mierlo, Nederland

Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo is een onafhankelijke stichting waarin organisaties met een duurzaam oogmerk samenkomen. De basis van de deelnemende organisaties volgt in het algemeen de participatie coalitie van het Klimaatakkoord. Hierin trekken de natuur- en milieuorganisaties, energie coöperaties en sociale organisaties gezamenlijk op. Lokaal vertaalt zich dat naar IVN Geldrop, IVN Mierlo, Milieudefensie, Buurkracht en energie coöperatie Morgen Groen Energie.


Wat willen we bereiken?

Meer en meer mensen raken overtuigd van de noodzaak van verduurzaming door o.a. klimaatverandering, voedselbehoefte, energiebehoefte en sociale factoren. Wij willen de transitie naar een duurzame samenleving helpen vormgeven en versnellen op lokaal niveau. Omdat wij denken en aanvoelen dat de tijd rijp is.

Hoe willen wij dat doen?

Het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Geldrop-Mierlo. Het Platform hecht daarbij veel waarde aan samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. Een belangrijk onderdeel is het contact met gemeente waarin het Platform gevraagd of ongevraagd advies mag geven over (in ontwikkeling zijnd) beleid op het gebied van duurzaamheid.

Waar richten wij ons op?
  • Voorlichting
  • Inspirator en gids zijn; zichtbaar maken van wat er al gebeurt, met tips en door succesvolle lokale voorbeelden onder de aandacht brengen
  • Activeren van betrokken mensen; de samenwerking bevorderen, verbinden van mensen en kansen, om de kantelingen te realiseren
Meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden op www.duurzaamgeldrop-mierlo.nl. U kunt ook contact opnemen met dhr. M. Adema; emailadres: [email protected]

Over dit lokale initiatief

samenwerking van organisaties met een duurzaam oogmerk
EnergieHuis Slim Wonen