Samenvatting particuliere prijsplafond elektra en gas 2023

Toelichting prijsplafond 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers; Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub; Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh; Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract.; Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan maximaal€ 47,39 per gig joule warmte betalen; Huishoudens en andere kleinverbruikers ontvangen in november en december een vaste korting van € 190 per maand op de energierekening.

Prijsplafonds, de werkelijkheid is iets ingewikkelder, een toelichting met rekenvoorbeeld.
Er is de laatste tijd veel te doen over de prijsplafonds die de overheid heeft ingesteld om (gedeeltelijk) te voorkomen dat men met torenhoge energierekeningen wordt geconfronteerd. Bij een energiegebruik gelijk aan de bovengrens van de plafonds (voor gas 1200m3  en elektriciteit 2900kWh) bedraagt de maandelijkse energierekening ca. € 240,–. Ter vergelijking, €240,– is bijna het dubbele van de rekening bij een zelfde gebruik in 2021! Gebruik je meer gas en/of elektriciteit, dan betaal je voor dat meerdere de prijs die de energieleverancier in rekening brengt en deze is fors hoger dan de vastgestelde plafondprijzen (€ 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh elektriciteit). De prijsplafonds gelden voor één kalenderjaar, waardoor de berekening van de jaarrekening tamelijk ingewikkeld wordt. Dit omdat de jaarrekening die je van de energieleveranciers krijgt meestal niet van 1 januari tot 31 december loopt. In dat geval wordt het jaar in twee delen gesplitst, een deel van 1 januari tot datum jaarafrekening en het tweede deel voor de rest van het jaar tot 31 december. Bij beide delen horen eigen plafondgebruiken, samen max. 1200m3  gas en 2900kWh elektriciteit. Het kan dus voorkomen dat je gedurende het eerste deel wel onder het voor dat deel geldend plafondgebruik voor elektriciteit en/of gas blijft, maar gedurende het tweede deel boven het plafondgebruik uitkomt (of omgekeerd). Dan betaal je voor het tweede deel dus voor het meerdere boven het plafondgebruik de leveranciersprijs. En dat kan er fors inhakken. Is de leveranciersprijs voor gas ca. € 2,00 hoger dan de plafondprijs en je verbruik is 100 m3  meer dan het plafond, dan betaal je daarvoor € 200,– extra. Overschotten en tekorten per jaardeel zijn niet uitwisselbaar! De overheid heeft tabellen gemaakt waarin je kunt aflezen per maand en per dag hoeveel kWh elektriciteit en m3 gas je mag gebruiken om niet over de plafonds heen te gaan. Voor bezitters van een hybride warmtepomp wordt het nog ingewikkelder. Zeker als je de benodigde elektriciteit opwekt met eigen zonnepanelen. Hoe wordt dan omgegaan met de salderingsregeling. Navraag bij enkele energieleveranciers levert geen eenduidig antwoord op.

Extra toelichting prijsplafond RVO 2023

Kom nu actie want het prijsplafond is maar 1 jaar geldig.
Ga juist nu aan de slag met extra isoleren van je woning en bespaar 10-30% gas!


Heb je een woning ouder dan 1990 dan heb je nog 1 jaar om extra te isoleren en extra gas te besparen. Doe nu de isolatie (lek) zelfscan en check of je woning goed-matig of slecht geisoleerd is en neem extra isolatie maatregelen met subsidie. Doe het nu want de levertijden lopen flink op bij de goede isolatie bedrijven opdat je voor de winter van 2023 fors minder gas gaat gebruiken met je extra na geïsoleerde woning.