Bewonersavond in Someren was een succes

Op dinsdag 27 juni organiseerde EnergieHuis Slim Wonen – team Someren, een themabijeenkomst over hoe je energie kunt besparen met je woning. De avond vond plaats in Cultureel Centrum De Ruchte. De zaal zat vol en de sfeer was goed.

Team Someren
Het Somerense team is de afgelopen maanden sterk uitgebreid en bestaat nu uit 12 enthousiaste energiecoaches. Ze zijn erg gemotiveerd om de inwoners van Someren te helpen met het besparen van energie en het treffen van maatregelen om de woningen van inwoners te verduurzamen. Tijdens de avond stelde het team zichzelf voor en is uitgelegd wat de coaches allemaal voor inwoners kunnen doen. En dat is nogal wat. Elke 2e en 4e zaterdag van de maand zitten ze voor inwoners klaar in de bieb: inwoners kunnen vrij inlopen en hun vragen stellen. Na de zomer zal het team 4 themabijeenkomsten organiseren over o.a. warmtepompen, zonnepanelen en isoleren en ventileren. Daarnaast zijn de coaches in te schakelen voor een huisbezoek: een coach komt dan thuis met je bekijken welke verbetermogelijkheden er zijn. In de koude maanden van het jaar kunnen de coaches ook langskomen met een zogenaamde warmtebeeldcamera. Daarmee kunnen zij in beeld brengen waar het huis warmte verliest.

Bewonersvragen
De aanwezige inwoners – waaronder wethouder Willem van Doorn – stelden interessante vragen. Zo vroegen ze naar waterstof en warmtenetten. Hierop kon het EnergieHuis antwoorden dat inwoners niet op deze ontwikkelingen moeten wachten: waterstof is vooralsnog niet interessant voor de particuliere markt en als je van de gemeente nog geen brief hebt gehad dat je ‘van het gas af moet’, dan kun je er vanuit gaan dat je voor de komende 15 jaar zelf een plan moet maken. Ook werd gevraagd naar energie-opslag. Hiervoor geldt min of meer hetzelfde: er wordt hard gewerkt aan mogelijkheden om energie op te slaan. Echter de huidige batterijen zijn nog erg duur en geven bovendien de mogelijkheid om energie op te slaan voor hooguit 2 dagen. Andere vragen hadden te maken met energielabels, zonnepanelen, ventileren en wat ‘normaal verbruik’ is.  Op die laatste vraag is aangegeven dat je voor elektriciteit mag rekenen 1100 kWh per gezinslid. Een echtpaar met 2 kinderen komt daarmee op een normaalverbruik van 4400 Wh uit. Is je verbruik meer, dan is het goed om eens na te gaan of er oude, energieslurpende apparaten in je huis staan zoals een oude vriezer, of de extra koelkast die in de garage staat. Voor gas is het wat lastiger om een norm aan te geven. Van je totale jaarverbruik mag je 100 m3 per persoon rekenen voor douchen. Als je op gas kookt, dan kost je dat ongeveer 50 m3 per jaar.  De rest is dan voor het verwarmen van je huis.

Verbeterplan
Als kers op de taart hadden de energiecoaches nog een speciale actie voor de aanwezigen: wie dat wil kon voor de maanden juli en augustus een gratis huisbezoek aanvragen. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt. Daarnaast werden de aanwezigen geattendeerd op de mogelijkheid om met behulp van de woning quickscan eenvoudig een verbeterplan op te stellen voor hun eigen huis. Een aanrader!