Privacybeleid en -disclaimer

De verbinding tussen bezoekers van onze website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunnen veilig gegevens worden verstuurd zoals een helpdeskvraag of aanmelding voor een bijeenkomst of onze nieuwsbrief. Al onze data staan op Nederlandse servers in Nederland.

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website van het EnergieHuis Slim Wonen alsmede op de of via deze website ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van het EnergieHuis Slim Wonen staan een aantal links naar andere websites. Het EnergieHuis Slim Wonen draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van betreffende site.

Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?

Op onze website kun je verschillende formulieren invullen. Bijvoorbeeld om informatie op te vragen, een afspraak te maken of om aan te melden voor een nieuwsbrief of evenement. Ook vind je via onze website de verschillende kanalen om met ons in contact te komen. Op het moment dat je daarvan gebruik maakt, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen en jou niet van dienst zijn.

Wanneer je informatie deelt met het EnergieHuis Slim Wonen, via mail, telefoon of on-/offline vragenformulier, worden je gegevens vastgelegd in ons CRM-systeem.

Het EnergieHuis Slim Wonen slaat de door jou gedeelde gegevens en informatie op. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en type woning (koopwoning/huurwoning/VVE/klein MKB). Wij bewaren geen gegevens over de vragen die je hebt gesteld en de informatie die wij hebben verstrekt. De geanonimiseerde data delen wij met onze opdrachtgevers, de gemeenten. Op die manier kunnen zij zien of en zo ja van welke van onze diensten gebruik gemaakt wordt en welke inwoners wij wel en niet bereiken (uitgedrukt in postcode-gebieden die wel/niet bereikt worden). Het EnergieHuis Slim Wonen is het energieloket van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren en is niet gelieerd aan bedrijven.

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je mailadres geregistreerd en zal deze uitsluitend door ons gebruikt worden voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief.

Het EnergieHuis Slim Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Wanneer wij met andere organisaties samenwerken sluiten wij met hen zogenaamde verwerkersovereenkomsten af. In zo’n overeenkomst leggen wij vast dat de andere partij persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn, niet voor de eigen doeleinden mag gebruiken.

Privacy statement en gebruik persoonsgegevens door Google

Op de website van het EnergieHuis Slim Wonen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van je klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Je surfgedrag blijft volledig anoniem. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. Wij moeten voldoen aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina en in de cookiemelding die je krijgt als je de website voor het eerst bezoekt. Je kunt cookies beheren en verwijderen via deze link: https://energiehuisslimwonen.nl/cookies. Als je bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (in het geval van het EnergieHuis Slim Wonen zonder je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van de website (energiehuisslimwonen.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies voor Google Analytics weigeren via deze link: https://energiehuisslimwonen.nl/cookies. Wij wijzen je er op dat je na wijzigingen misschien niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bekijk het Google privacybeleid en de voorwaarden op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg geplaatst. Wij doen ons uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die wij ontvangen naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen door EnergieHuis Slim Wonen gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

EnergieHuis Slim Wonen behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is EnergieHuis Slim Wonen aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website en/of onze andere diensten.

Wijzigen of opvragen van gegevens kan via de Servicedesk. Klachten en complimenten kunnen hier worden doorgegeven. Afmelden voor onze nieuwsbrief kan onderaan elke nieuwsbrief via de link ‘Uitschrijven’.