Over ons

EnergieHuis Slim Wonen is het energieloket voor de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Deurne en Gemert-Bakel. Wij geven onafhankelijke voorlichting over energiebesparing en -opwekking aan inwoner-huiseigenaren en dragen daarmee bij aan de verduurzaming van onze regio.

Over ons

Het EnergieHuis Slim Wonen (EHSW) geeft gratis onafhankelijke voorlichting over slim energie besparen en opwekken. Het EHSW is het energieloket voor de gemeenten Helmond, Nuenen, Asten, Deurne, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Someren en Gemert-Bakel. De gemeenten voorzien hiermee in de taakstelling vanuit het landelijk Energieakkoord: het bieden van een serviceloket voor inwoners-huiseigenaren. Bij het EHSW werken meer dan 100 vrijwilligers als bespaar- en energiecoach. Zij vormen de spil van onze organisatie. Wil jij je aanmelden als vrijwillige energiecoach? Klik dan hier.

Missie

Bijdragen aan de energietransitie door (ervarings)kennis, informatie en passie te delen met inwoners die hun woning aardgasvrij of zelfs energieneutraal willen maken.

Visie

De energietransitie is nodig en mogelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere inwoner een bijdrage kan en zou moeten leveren om de transitie te realiseren. Het aanbieden van objectieve, onafhankelijke en enthousiaste (ervarings)kennis en informatie helpt hierbij.

ANBI

EnergieHuis Slim Wonen heeft een zogenoemde ANBI status, we zijn een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Alleen organisaties zonder winstoogmerk kunnen deze status krijgen en ze moeten zich voor minimaal 90 procent inzetten voor het algemeen belang. EnergieHuis Slim Wonen voldoet aan die eis.

Jaarverslag

Ons laatste jaarverslag vind je hier.

 

Handreiking Energieloketten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) hebben een handreiking geschreven ter bevordering van de kwaliteit van energieloketten.

Belangrijk is dat de VNG en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) later nog een aanvulling hebben geschreven bij de handreiking. Hierin gaan zij met name in op het belang van onafhankelijkheid van de loketten en het voorkomen van belangenverstrengeling en verstoring van marktwerking.

Het EnergieHuis Slim Wonen is blij met de aanvulling en onderschrijft het belang van onafhankelijkheid volledig.

EnergieHuis Slim Wonen Torenstraat 3 Helmond