EnergieHuis Slim Wonen werkt graag samen met het onderwijs. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leerlingen die hun profielwerkstuk of afstudeerscriptie bij ons willen schrijven. We hebben tal van onderzoeksvragen en staan open voor andere suggesties. Je kunt bij ons aan de slag met iets wat jouw interesse heeft! Onze medewerkers en/of vrijwilligers zullen zorgen voor begeleiding. Zij hebben allemaal verschillende achtergronden, dus er is altijd een perfecte match te maken.

Op dit moment zoeken we leerlingen die geïnteresseerd zijn in de volgende onderwerpen:

Zit er iets voor jou tussen of heb je zelf een goed idee? Mail dan naar [email protected]

Onderzoek naar de tevredenheid van onze vrijwilligers

Tijdens deze opdracht ga jij onderzoek doen naar de tevredenheid van de vrijwilligers die betrokken zijn bij EnergieHuis Slim Wonen. Je verzamelt informatie over de ervaring van de vrijwilligers, over hoe ze geholpen worden, hoe betrokken ze zich voelen, of ze ideeën hebben om dingen te verbeteren e.a..

Wat ga je doen?

 • Je verzamelt informatie over de tevredenheid van onze vrijwilligers. Je maakt hiervoor gebruik van een enquête en/of interviews.
 • Je analyseert de verzamelde informatie en verkrijgt daarmee  inzicht in de tevredenheid van onze vrijwilligers.
 • Op basis van de resultaten van je onderzoek schrijf je een advies over hoe wij de tevredenheid van onze vrijwilligers kunnen verbeteren.

Onderzoek naar het effect van onze dienstverlening

Je gaat een onderzoek uitvoeren naar het effect van de dienstverlening van het EnergieHuis Slim Wonen. Het doel van het onderzoek is om erachter te komen wat inwoners doen nadat ze contact met EHSW hebben gehad. Welke duurzame maatregelen treffen ze? Hebben ze al offertes opgevraagd? Wat zijn ze anders gaan doen om energie te besparen?

Wat ga je doen?

 • Je gaat kijken naar wat inwoners doen nadat ze contact hebben gehad met EHSW, zoals welke acties ze hebben ondernomen, of ze offertes hebben opgevraagd en wat ze verder nog hebben gedaan.
 • Met de informatie die je hebt verzameld, beoordeel je hoe effectief de dienstverlening van EHSW is.
 • Op basis van dit resultaat maak je een plan maken om de dienstverlening van EHSW beter en effectiever te maken.

Voorstel voor herinrichting van onze showroom

Tijdens deze opdracht maak je een voorstel voor de herinrichting van de showroom van het EnergieHuis Slim Wonen. In deze showroom zijn verschillende duurzame maatregelen te zien zoals zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal.

Wat ga je doen?

 • Je onderzoekt de huidige inrichting van de showroom: Wat is er te zien in de showroom? Wat mist er in de showroom? Wat kan er verbeterd worden? Hoe kan je de showroom aantrekkelijker en functioneler maken voor bezoekers?
 • Op basis van de informatie die je hebt verzameld, maak je verschillende ontwerpen voor de herinrichting van de showroom. Hierbij hou je rekening met wat verschillende doelgroepen nodig hebben, de kosten en de tijd voor het herinrichten.
 • Uiteindelijk stel je het beste ontwerp voor aan EHSW.

Bedenken en uitwerken van nieuwe vormen van dienstverlening

Tijdens deze opdracht ga je nieuwe vormen van dienstverlening bedenken die aanvullend zijn op de bestaande dienstverlening van EnergieHuis Slim Wonen zoals de themabijeenkomsten en huisbezoeken.

Wat ga je doen?

 • Je doet onderzoek naar de bestaande dienstverlening: Wat is er al? Wat mist er nog? Welke doelgroepen worden bereikt met deze dienstverlening en welke niet?
 • Op basis van de informatie die je hebt verzameld, bedenk je nieuwe dienstverleningsconcepten. Misschien kun je een spel maken of een pub quiz of …?

In kaart brengen van bedrijfsprocessen en verbeteringen

In deze opdracht breng je de bedrijfsprocessen van EnergieHuis Slim Wonen in kaart. Daarna werk je voorstellen uit om deze processen te verbeteren.

Wat ga je doen?

 • Je identificeert en beschrijft de verschillende (interne) bedrijfsprocessen van EnergieHuis Slim Wonen.
 • Je analyseert de bedrijfsprocessen.
 • Op basis van de analyse van de bedrijfsprocessen geef je concrete voorstellen hoe deze processen verbeterd kunnen worden.
 • Je stelt een plan op hoe de voorgestelde verbeterpunten toegepast kunnen worden.
 • Het EHSW is met name geïnteresseerd in alle processen die te maken hebben met gegevensbeheer. Deze opdracht zou uitgebreid kunnen worden met het schrijven van een advies voor een passend ICT-systeem voor gegevensbeheer.

Ontwikkelen en organiseren van een evenement

Tijdens deze opdracht bedenk je een evenement waar we een groot publiek mee kunnen bereiken. Denk aan een challenge voor basisscholen of een actie voor huiseigenaren in de Week van de Duurzaamheid. We willen met deze evenementen EnergieHuis Slim Wonen bekender maken bij inwoners en hen bewust maken van de mogelijkheden voor verduurzaming.

Wat ga je doen?

 • Je voert gesprekken met medewerkers en vrijwilligers en verzamelt informatie over onze doelstellingen en doelgroepen.
 • Je verzamelt ideeën voor een evenement en brengt de financiële en organisatorische randvoorwaarden in beeld.
 • Je werkt het beste idee uit in een concreet voorstel.
 • Optioneel: Je organiseert het evenement en/of helpt bij de uitvoering.

Inventarisatie en toepassing biobased isolatiematerialen

Tijdens deze opdracht breng je in kaart welke biobased isolatiematerialen er allemaal zijn. Je verzamelt informatie over de materialen: Wat zijn sterke punten? Wat zijn nadelen van het materiaal? Wanneer en waar is het materiaal geschikt?

Wat ga je doen?

 • Je verzamelt informatie over biobased materialen. Je maakt hiervoor gebruik van deskresearch, maar ook een bedrijfsbezoek of interview met specialisten kan onderdeel uitmaken van je onderzoek.
 • Je analyseert de verzamelde informatie en verwerkt dit in een handzaam overzicht. Fijn als dit overzicht geschikt is voor de coachmappen van onze energiecoaches.
 • Je doet een voorstel voor aanvulling/herinrichting van onze showroom voor wat betreft (biobased) isolatiematerialen. Optioneel: na akkoord, zorg je voor uitvoering.

Onderzoek werking en toepassing CO2-warmtepomp

Tijdens deze opdracht verzamel je informatie over de CO2-warmtepomp. Wat is een CO2-warmtepomp?Wat zijn sterke punten? Wat zijn nadelen van deze oplossing? Wanneer en waar is CO2-warmtepomp geschikt? Wat kost een CO2-warmtepomp en krijg je hier subsidie voor?

Wat ga je doen?

 • Je verzamelt informatie over de CO2-warmtepomp. Je maakt hiervoor gebruik van deskresearch, maar ook een bedrijfsbezoek of interview met specialisten kan onderdeel uitmaken van je onderzoek.
 • Je analyseert de verzamelde informatie en verwerkt dit in een rapport. Je presenteert je onderzoeksresultaten tijdens een bijscholingsavond aan onze energiecoaches.
 • Je doet een voorstel voor het delen van de informatie met inwoners. Wat is wat jou betreft de beste manier om dit te doen? Een CO2-warmtepomp in onze showroom plaatsen, een poster maken voor in de coachmappen van onze vrijwilligers, informatie toevoegen op onze website?

Demo-opstelling grondgebonden warmtepomp maken

Tijdens deze opdracht maak je een demo van een grondgebonden warmtepomp. De demo geeft huiseigenaren inzicht in de werking van een grondgebonden warmtepomp. De demo laat ook zien wanneer/waar deze warmtepomp toepasbaar is en wat er allemaal bij komt kijken als je voor deze oplossing kiest.

Wat ga je doen?

 • Je verzamelt informatie over grondgebonden warmtepompen. Hoe werken ze? Voor welke huizen zijn ze geschikt? Welke voorwaarden zijn er? Wat kost deze oplossing? Moet je er een vergunning voor aanvragen? Je maakt voor deze opdracht gebruik van deskresearch, maar ook een bedrijfsbezoek of interview met specialisten en onze energiecoaches kan onderdeel uitmaken van je onderzoek.
 • Je analyseert de verzamelde informatie en denkt na over de beste manier om de informatie te delen met huiseigenaren.
 • Je maakt een demo-opstelling en presenteert deze aan onze energiecoaches.

Zoutbatterij de oplossing?

Tijdens deze opdracht zoom je in op de zoutbatterij? Wat is een zoutbatteriij? Hoe werkt zo’n batterij? Is een zoutbatterij de oplossing voor ons energievraagstuk?

Wat ga je doen?

 • Je verzamelt informatie over zoutbatterijen. Hoe werken ze? Wat zijn de voor- en nadelen van deze batterij ten opzichte van andere vormen van opslag? Je maakt voor deze opdracht gebruik van deskresearch, maar ook een bedrijfsbezoek of interview met specialisten en onze energiecoaches kan onderdeel uitmaken van je onderzoek.
 • Je analyseert de verzamelde informatie en denkt na over de beste manier om de informatie te delen met energiecoaches en huiseigenaren.
 • Je deelt je onderzoeksresultaten met energiecoaches en huiseigenaren.

Waterstof en de energietransitie

Tijdens deze opdracht onderzoek je de rol van waterstof in de energietransitie bij huishoudens.  Is waterstof geschikt als alternatief voor aardgas? Is het gasnet geschikt voor (het bijmengen van) waterstof? Wat zijn de consequenties voor huishoudelijk gebruik (en apparatuur, veiligheid, etc.)? Is waterstof geschikt als ’thuisbatterij’?

Wat ga je doen?

 • Je verzamelt informatie over de rol van waterstof in de energietransitie bij huishoudens. Je maakt voor deze opdracht gebruik van deskresearch, maar ook een bedrijfsbezoek of interview met specialisten en onze energiecoaches kan onderdeel uitmaken van je onderzoek.
 • Je analyseert de verzamelde informatie en denkt na over de beste manier om de informatie te delen met energiecoaches en huiseigenaren.
 • Je deelt je onderzoeksresultaten met energiecoaches en huiseigenaren.

Warmtebeleving bij warmtepomp

Tijdens deze opdracht onderzoek je de warmtebeleving bij warmtepompen. Hoe wordt warmte beleefd ten opzichte van de beleving wanneer verwarmd wordt met gas? Zijn er verschillen in comfort, opwarmtijd et cetera? Wat kunnen we doen om negatieve warmtebeleving bij warmtepompen te verminderen en/of voorkomen?

Wat ga je doen?

 • Je verzamelt informatie over warmte en warmtebeleving bij gasgestookte woningen en woningen met een warmtepomp. Je maakt voor deze opdracht gebruik van deskresearch, maar ook een bedrijfsbezoek, interview met specialisten en onze energiecoaches of een onderzoek onder ervaringsdeskundigen kan onderdeel uitmaken van je aanpak.
 • Je analyseert de verzamelde informatie en denkt na over de beste manier om de informatie te delen met energiecoaches en huiseigenaren. Wanneer sprake is van een negatieve warmtebeleving bij warmtepompen, bedenk je hiervoor oplossingen.
 • Je deelt je onderzoeksresultaten met energiecoaches en huiseigenaren.