Blowerdoor-test tijdens open dag Ossenbeemd op 5 mei

Hoeveel warmte ontsnapt er door kieren uit je huis?

Vooral in oudere huizen ontsnapt er ’s winters erg veel warmte door kieren en spleten. Om te weten waar de warmte ontsnapt is er de “blowerdoor test”. Zo kom je te weten welke maatregelen je het beste kunt nemen. Op 5 mei is de test uitgevoerd bij de Ossenbeemd. Alle ramen en buitendeuren werden goed gesloten. Eén deuropening werd dichtgemaakt met een zeil waarin een gat zit voor een grote ventilator en gaten voor meetapparatuur. De ventilator verhoogde de luchtdruk binnen. Binnen werd tevens kunstmatige rook geproduceerd. Door de kieren en spleten kwam de rook naar buiten en was duidelijk te zien waar warmte wordt verloren en waar maatregelen zijn te treffen.

Maar we moeten toch ook ventileren?

Terecht vragen veel mensen zich af: maar we moeten toch ook ventileren? Dat klopt helemaal, maar meer ventileren dan nodig is heeft geen zin: integendeel. Als het buiten hard waait ervaar je tocht en koude, en het kost je veel geld. Beter is alle kieren dicht te maken en te ventileren met een modern ventilatiesysteem. Dat meet de hoeveelheid CO2 in een ruimte en ventileert afhankelijk daarvan.

Uit de meting (Qv,10) kwam de waarde 2,0 (2 liter per m2 vloer en per seconde). Een goede luchtdichtheid is 0,5 en een basiswaarde is 1,0. Voor een normale woning betekent een luchtdichtheid van 2,0 een warmteverlies van ca. 300 m3 aardgas per jaar. Daar kan snel de helft op bespaard worden. Het gebouw van de Ossenbeemd bleek vooral door slechte aansluiting ventilatiekanalen en de diverse klepraampjes niet goed luchtdicht. Daar kan direct iets aan gedaan worden.

De test geeft snel inzicht waar maatregelen te nemen die geld en energie sparen. Ook iets voor jouw huis? Mogelijkerwijs gaan we meer metingen uitvoeren in Deurne. Meld je aan als je dit graag als straat of wijk wilt doen. Neem contact op met EnergieHuis Slim Wonen, loket Deurne: [email protected]

De blowerdoor-meting is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Energyport Peelland en de Ossenbeemd.

Blowerdoor test installatie
Rookgas maakt duidelijk waar de lekkage zitten