Stimuleringsbijdrage Afkoppelen hemelwater Gemert-Bakel

Voor het afkoppelen van de afvoer van het regenwater naar de riolering heeft de gemeente Gemert-Bakel een subsidiebedrag ingesteld.

Bedrag

Het subsidiebedrag bedraagt €6 per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • Je bent niet aangesloten op de drukriolering
  • Er wordt minimaal 5m2 en maximaal 1000m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering
  • De waterberging kan minimaal 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen
  • De werkzaamheden worden binnen 6 maanden uitgevoerd en bewijsstukken worden binnen 6 weken na uitvoering aangeleverd
  • De regeling is van toepassing op panden die minimaal 5 jaar voor de datum van aanvraag zijn gebouwd. Daarnaast wordt het hemelwater wordt op de openbare riolering geloosd. 

Let op: Het is niet mogelijk om van twee gemeentelijke subsidieregelingen tegelijk gebruik te maken.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.