Subsidie afkoppelen regenwater Deurne

Wil jij de regenpijp van jouw woning afkoppelen van de riolering? Op deze manier wordt schoon regenwater niet verspild. Om deze maatregel te stimuleren kan je gebruik maken van een subsidie. Deze subsidie is aan te vullen met een bijdrage van het waterschap.

Bedrag

Voor het afkoppelen van hemelwater kan je een subsidiebedrag van €7 per m2 af te koppelen oppervlak krijgen met een maximum van €3.500 per aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd
  • Er wordt minimaal 15 m2 dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering
  • Het regenwater wordt opgevangen in een waterberging op eigen terrein
  • Wanneer je te maken hebt met een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
  • De werking van de waterberging is controleerbaar

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.