Subsidie groen dak Nuenen

De gemeente Nuenen geeft subsidie voor het aanleggen van een groen dak.

Bedrag

  • € 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak bij af te koppelen oppervlakken van 10 m2 t/m 200 m2, met een maximum van € 2.000 per subsidieaanvraag 
  • € 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak bij af te koppelen oppervlakken groter dan 200 m2, met een maximum van € 7.500 per subsidieaanvraag

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Je bent als aanvrager eigenaar van het af te koppelen perceel
  • Je gaat minimaal 10 m2 dak vergroenen en er geldt een minimale wateropslag van 15 liter per m2
  • Het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op een hemelwaterriool dat aangelegd is vóór 2006, of een gemengd riool
  • Het dak is minimaal 2 jaar oud

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.