Natuurvriendelijk isoleren

Verduurzamen van je huis door te isoleren is belangrijk om energie te besparen. Omdat er in je spouwmuur vleermuizen kunnen zitten, mag je volgens de wet niet zomaar isoleren. Daarom heeft de overheid samen met provincies en verschillende andere partijen in mei 2024 afspraken gemaakt over de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren.

Dit houdt in dat woningeigenaren hun woning kunnen isoleren door een isolatiebedrijf in te schakelen dat natuurvriendelijk isoleert. Met natuurvriendelijk isoleren wordt voorkomen dat er beschermde dieren worden verstoord of gedood tijdens de werkzaamheden. Natuurvriendelijk Isoleren mag in dat geval toegepast worden zónder voorafgaand ecologisch onderzoek en zónder het aanvragen van een omgevingsvergunning. Er wordt voor maximaal 3 jaar met de landelijke lijn Natuurvriendelijk Isoleren gewerkt, totdat er voor heel Nederland gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP) gestart zijn en er minimaal begonnen is met het onderzoek van het SMP.

Natuurvriendelijk isoleren werkt zo

1. Ga na of de maatregel dieren kan verstoren

Bij een bestaande woning zijn dit maatregelen waarvan bekend is dat dieren in de knel kunnen komen: spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, buitendakisolatie, isolatie van borstweringen, zonnepanelen plaatsen, slopen van schoorstenen, schuren, buitenmuren of daken. Neem je zo’n maatregel kijk dan of er beschermde diersoorten (kunnen) zitten.

2. Bekijk de natuurkalender

Wanneer je vermoedt dat er dieren zitten, is het verstandig om te kiezen voor een isolatiebedrijf dat werkt volgens de methode ‘natuurvriendelijk isoleren’. Bij natuurvriendelijk isoleren staat het ‘natuurvrij maken’ van de woning centraal. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuurkalender. De natuurkalender laat zien wanneer het aanbrengen van vleermuis werende maatregelen plaats mag vinden. Wil je bijvoorbeeld in de zomer je huis isoleren? Zorg dan dat je woning uiterlijk in maart natuurvrij is. Bekijk de natuurkalender hieronder.

3. Natuurvrij maken

Het natuurvrij maken van de woning kan door het plaatsen van ‘exclusion flaps’. Deze kapjes plaats je over openingen zoals gaten in de gevels. Dankzij deze kapjes kunnen vleermuizen wegvliegen, maar niet terug. Daarnaast kun je vervangende verblijfplaatsen  voor beschermde dieren maken door bijvoorbeeld ruimte over te laten in de spouw. Dit wordt afgescheiden met borstels.

Voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat in deze tussenperiode toch niet te veel beschermde dieren worden verstoord of hun verblijfplaats kwijt raken, heeft de overheid een paar randvoorwaarden gesteld:

Aan het natuurvriendelijk isoleren zonder ecologisch onderzoek of vergunning is een maximum gesteld per buurt. Is het maximum bereikt in jouw buurt, dan schuiven de werkzaamheden door naar het eerstvolgende beschikbare moment. Je moet dan dus even wachten, maar regel alles alvast met het isolatiebedrijf, zodat je weet dat de maatregelen plaats gaan vinden.

De uitzondering van natuurvriendelijk isoleren zonder ecologisch onderzoek of vergunning geldt alleen voor grondgebonden particuliere koopwoningen tot maximaal een vierde woonlaag. Ook een kleine VvE met gesplitste boven- en benedenwoning kan dus gebruikmaken van deze uitzondering.

Om de verblijfplaatsen die vervallen door isolatie te compenseren, krijgen gemeenten de opdracht om vervangende verblijfplaatsen op te hangen.

Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe onderzoeksmethoden waarmee dieren in een spouw makkelijker kunnen worden opgespoord. Als blijkt dat deze methoden betrouwbaar zijn, kunnen deze worden ingezet om ecologisch onderzoek te vermijden.

Extra kosten natuurvriendelijk isoleren

Hoeveel dit kost, verschilt per type woning. Bij een vrijstaand huis moet je bijvoorbeeld meer handelingen verrichten dan bij een tussenwoning. En soms is er een hoogwerker nodig. Je kunt denken aan kosten tussen de € 300 en € 1.000: controleer bij isolatiebedrijven wat de prijs voor jouw huis zal zijn.

Meer weten?


Kijk op de website van Natuurvriendelijk Isoleren

Bekijk de website

Handleiding


Bekijk hier de handleiding voor  Natuurvriendelijk Isoleren

Bekijk de handleiding

Themabijeenkomst

Themabijeen-komst


Meer weten of isoleren? Meld je aan voor
een van onze themabijeenkomsten

Bekijk onze agenda