Natuurvriendelijk isoleren

Verduurzamen van je huis door te isoleren is belangrijk om energie te besparen. Omdat er in je spouwmuur vleermuizen kunnen zitten, mag je volgens de wet niet zomaar isoleren. Het is verboden om beschermde soorten te verstoren of doden. Dan geldt dat je deze stappen moet volgen:

Ga na of de maatregel dieren kan verstoren

Bij een bestaande woning zijn dit maatregelen waarvan bekend is dat dieren in de knel kunnen komen: spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, buitendakisolatie, isolatie van borstweringen, zonnepanelen plaatsen, slopen van schoorstenen, schuren, buitenmuren of daken. Neem je zo’n maatregel dan moet je laten controleren of er beschermde diersoorten (kunnen) zitten en zo ja, een ontheffing aanvragen.

Ontheffing aanvragen voor verduurzamende maatregelen

Kijk of er in jouw gemeente een soortenmanagementplan (SMP of pre-SMP) beschikbaar is. Dan kun je namelijk makkelijker een ontheffing krijgen voor de isolatiewerkzaamheden. Als je een ontheffing krijgt op basis van een smp of pre-smp kan dit zijn op voorwaarde dat je isolatiebedrijf werkt volgens de methode ‘natuurvriendelijk isoleren’. Het is verstandig om te kiezen voor een isolatiebedrijf dat werkt volgens de methode ‘natuurvriendelijk isoleren’.

Natuurvrij maken

Bij natuurvriendelijk isoleren staat het ‘natuurvrij maken’ van de woning centraal. Voordat er geïsoleerd kan worden, moeten er dus zorgvuldige stappen genomen worden om vogels en vleermuizen uit de woning te laten vertrekken. Om de natuur niet te verstoren is het belangrijk om rekening te houden met de natuurkalender. De natuurkalender laat zien wanneer het aanbrengen van vleermuis werende maatregelen plaats mag vinden. Wil je bijvoorbeeld in de zomer je huis isoleren? Zorg dan dat je woning uiterlijk in maart natuurvrij is. Bekijk de natuurkalender hieronder.

Meer weten?


Kijk op de website van Natuurvriendelijk Isoleren

Bekijk de website

Themabijeen-komst


Meer weten of isoleren? Meld je aan voor
een van onze themabijeenkomsten

Bekijk onze agenda

Natuurvriendelijk isoleren werkt zo:

  • Rekening houden met broedseizoenen van vogels en kraam- en overwinteringsperiode van vleermuizen.
  • Kapjes plaatsen over openingen zoals gaten in de gevel. Dankzij deze ‘exclusion flaps’ kunnen vleermuizen wel wegvliegen, maar niet terug.
  • Vervangende verblijfplaatsen voor vleermuizen maken door ruimte over te laten in de spouw of het ophangen van kasten.
  • Bij dakwerkzaamheden vervangende vogelnestplaatsen aanbrengen onder het dak en/of aan de gevel.
  • Natuurvriendelijk isolatiebedrijf doet een melding bij de provincie.
Vleermuisklepjes EnergieHuis Slim Wonen
Huismus-natuurvriendelijk isoleren-EnergieHuis Slim Wonen
Vleermuis - natuurvriendelijk isoleren - EHSW
Vogelhuisje EnergieHuis Slim Wonen