Nieuws: De nieuwe Energiewet

Publicatiedatum: 10 juni 2024

De nieuwe Energiewet is begin juni door een grote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Door de nieuwe wet word je als energieconsumenten beter beschermd. De wet maakt het mogelijk om het volle stroomnet flexibeler te gebruiken en het wordt veiliger om gegevens uit te wisselen tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten. De wet gaat in 2025 in.

Waarom is er een nieuwe energiewetgeving nodig? 

De nieuwe Energiewet vervangt en moderniseert de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Onze energievoorziening is niet meer te vergelijken met de situatie zoals die toen was. Tegenwoordig heeft één op de vier Nederlandse huishoudens zonnepanelen en maken we steeds meer gebruik van elektrische auto’s en warmtepompen. Het elektriciteitsnet wordt hierdoor intensiever benut dan ooit tevoren, wat soms zelfs kan leiden tot netcongestie. De nieuwe wet sluit aan bij de huidige en toekomstige situatie. 

Wat houdt de nieuwe Energiewet in? 

In de nieuwe Energiewet worden bestaande regels verhelderd en versimpeld. Onnodige verschillen tussen regels voor gas en elektriciteit verdwijnen. De nieuwe regels sluiten beter aan bij het energiesysteem van de toekomst: er wordt rekening gehouden met meer duurzame lokale energieproductie (door bijvoorbeeld zonnepanelen), opslag en flexibiliteit. De wet stelt nieuwe regels voor het uitwisselen van gegevens, zodat het voor huishoudens en bedrijven eenvoudiger wordt om hun eigen data in te zien of te delen. Ook komen er nieuwe mogelijkheden voor mensen en bedrijven om zelf actief te worden op de energiemarkt. Dit kan bijvoorbeeld via energiegemeenschappen die de door leden geproduceerde elektriciteit verkopen en leveren.   

Wat betekent dit voor jou? 

  • Betere bescherming. In de vorm van transparante voorwaarden, regelgeving voor het opzeggen van een energiecontract en de facturering door energieleveranciers.   
  • Inzicht in je energiedata. Consumenten kunnen makkelijker energiedata beheren en delen, terwijl tegelijkertijd de privacy en veiligheid van deze gegevens worden gewaarborgd.   
  • Een voordeliger energiecontract. Door meer transparantie op de energiemarkt, kunnen prijsvergelijkers consumenten makkelijker helpen bij het vinden van een voordeliger energiecontract. Een verbruiksmanager kan inzicht bieden in je energieverbruik (en -opwekking), zodat je als consument actie kunt ondernemen om de kosten te verlagen. 
  • Jouw energie verkopen. Heb jij zonnepanelen en wek je meer energie op dan je zelf gebruikt? Goed nieuws! De wet biedt mogelijkheid om zelf actief deel te nemen aan de energiemarkt. Bijvoorbeeld in de vorm van energiegemeenschappen: dit zijn groepen mensen die samenwerken om energie te produceren en deze vervolgens onderling te delen of te verkopen aan andere partijen.