5 – Samen met de buurt


alleen ga je sneller | samen kom je verder

júllie route

Samen verduurzamen, samen werken voor energiebesparing en duurzame energie in jouw buurt of wijk. Voor mensen die willen verduurzamen met de kracht van je directe buren, andere huishoudens in straat, buurt of wijk. Voor mensen die in een gelijksoortige woning wonen waar gelijksoortige vraagstukken spelen (dak en dakpannen aan vervanging toe of andere zaken van onderhoud, klachten over comfort, plannen voor uitbouw woonkamer, hoog energiegebruik etc). Samen wéét je meer en samen heb je een groter netwerk. Bovendien kun je voordeel halen als je samen een leverancier of een bedrijf benadert. Voor mensen die het gezellig vinden om het samen op te pakken. Voor mensen die willen verduurzamen en het buurtgevoel willen versterken.

Lezen!

Landelijk is er veel aandacht voor het stimuleren van bewonersinitiatieven. De participatiecoalitie publiceerde Bewonersinitiatief in de warmtetransitie, 20 lessen uit de praktijk. Interessant als je zelf een initiatief wilt opzetten. Of als je – bijvoorbeeld als beleidsmaker bij een gemeente of woningcorporatie – bewoners wilt ondersteunen. Kijk ook eens op de pagina voor bewoners website van de participatiecoalitie.

Noot: de participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners