Toespraak Zomerborrel 2023

Beste aanwezige Energiecoaches, RvT, bestuur en medewerkers van het EnergieHuis

Heel fijn dat jullie met zovelen te mogen begroeten op onze jaarlijkse zomerborrel.
Deze is zo langzamerhand traditie geworden binnen ons EnergieHuis.
Vanuit het bestuur hechten we heel veel waarde aan zomerborrel, net zoals aan de nieuwjaarsbijeenkomst, waarop we in ontspannen sfeer met elkaar kennis kunnen maken en van gedachte kunnen wisselen. We willen er vooral een gezellige bijeenkomst van maken als dank voor al jullie inspanningen.

Halfjaarlijkse bijeenkomsten zijn ook goed om kort terug te kijken op het afgelopen halfjaar.

Helaas moet ik beginnen met enkele droevige gebeurtenissen.
Op 5 juni overleed Harrie van de Voort, lid van team Asten. Wij herinneren ons Harrie niet alleen als een kundige en creatieve energiecoach, maar ook als een hartelijke man, behulpzaam en plezierig in de omgang. Een groot verlies voor team Asten. Bij de uitvaart hebben we acte de présence gegeven.
Ook zijn gedurende het afgelopen half jaar de partners van drie van onze energiecoaches (Ed Weenink, Johan van der Linden, Wim Raaijmakers) overleden. Uiteraard hebben we ook daaraan  aandacht geschonken en ons medeleven betuigd.

Per januari is Bregje van Bragt bij ons in dienst gekomen als directeur van het EnergieHuis Slim Wonen. Daarmee is een al langer gekoesterde wens om verder te professionaliseren in vervulling gegaan.
Zij weet van aanpakken, want met haar komst zijn een aantal aanpassingen, waarvan sommigen al langer op zich lieten wachten, versneld doorgevoerd. Een kleine greep:
– een forse gedaanteverandering van onze website; invoering van expertgroepen; nieuwe themabijeenkomst over koelen en ventileren; uitbreiding van deelname of ondersteuning aan wijk- en buurtbijeenkomsten; aanpassingen van de vrijwilligersovereenkomsten, vrijwilligersverzekeringen en vergoedingen.
Zij heeft intussen ook alle beleidsambtenaren en een aantal wethouders bezocht en geeft vorm aan alle teamvergaderingen.
Kortom, de dagelijkse leiding van het EnergieHuis is bij haar in goede handen.
– ook zijn er door ons opleidingsteam weer 36 nieuwe energiecoaches opgeleid, waardoor nu in vrijwel iedere gemeente voldoende coaches aanwezig zijn om onze diensten voor de inwoners aan te kunnen bieden. In de toekomst moeten we koersen op behoud van het gewenste aantal en onderhoud van het kennisniveau.

Wat een beetje tegenvalt de laatste maanden is het aantal persoonlijke contacten (spreekuren, bezoek van thema-avonden, evenementen etc.). Het is de laatste tijd erg rustig, zeker als we  vergelijken met de enorme drukte in de tweede helft van 2022 en begin 2023 toen men geconfronteerd werd met enorme stijgingen van de energieprijzen.
De instelling van de plafondprijzen voor energie, de daling van de energieprijzen de afgelopen maanden en wellicht een zekere energiemoeheid ligt waarschijnlijk ten grondslag aan deze relatieve rust. Overigens zijn de zomermaanden ieder jaar erg rustig.
Ook het Nibud vroeg zich onlangs in een artikel af waarom nog niet op ieder dak in Nederland zonnepanelen liggen, terwijl een investering hierin zeer lonend kan zijn voor het beschikbare inkomen. Er werd uitgebreid onderzoek naar gedaan.
Als belangrijkste redenen werden genoemd (en deze gelden waarschijnlijk ook voor andere verduurzamingsmaatregelen):
– afwachtende houding (wachten op nieuwe technieken, subsidies, het zal mijn tijd wel duren),
– gebrek aan financiële middelen, met name bij jongeren (hoge hypotheek, studie- en andere
schulden),
– onduidelijkheid m.b.t. beleid (salderingsregeling, tegemoetkomingen).
Ook in ons samenwerkingsverband constateren we dat jongeren ( twintigers en dertigers) in de contacten (spreekuren, thema-avonden, etc.) een minderheid vormen.
Hier ligt voor ons een uitdaging: hoe krijgen we hen gemotiveerd om hun steentje bij te dragen in de verduurzaming.
Het is goed is om hier komende tijd aandacht aan te besteden.
We zouden daarbij kunnen denken aan gerichte publiciteit via social media (een begin is gemaakt), het onderwijs méér betrekken bij onze voorlichting en projecten (te beginnen bij het basisonderwijs), jonge potentiële huizenkopers attenderen op duurzaamheidsleningenen (waaronder het warmtefonds) en tegemoetkomingen.
Misschien helpt het om een jongerenpanel op te richten om te achterhalen wat er bij hen leeft, waar de schoen wringt en hoe we hen kunnen helpen.

Wat de jongeren betreft is ook een samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven zinvol.
Een mooi voorbeeld is een drietal jongeren van het Technasium van het Dr. Knippenbergcollege. Zij hebben in opdracht ván en begeleid dóór een energiecoach van het EnergieHuis (Frits van de Linden) als meesterproef in hun examenjaar HAVO een maquette ontworpen van een duurzaam huis. De maquette laat zien hoe je van een huis met een laag energielabel een duurzaam huis kunt maken.  Daarbij ook uitleg gevend over de te treffen maatregelen. De maquette die voor een deel ook met 3D printtechniek is gemaakt, krijgt een plaats in het EnergieHuis en kan gebruikt worden bij de voorlichting aan bewoners.
Op 17 juni vond op de universiteit Wageningen de bekendmaking plaats van de winnaars van de Nationale Duurzaamheidsolympiade. Dit is een wedstrijd voor Nederlandse middelbare scholieren op het gebied van milieu en duurzaamheid.
Tijn, Koen en Bjorn hebben met hun inzending de eerste prijs gewonnen.
Hulde voor dit mooie resultaat! Koen is vandaag verhinderd, maar op de vrijwilligersbijeenkomst van 11 juli zal hij het project en de maquette kort toelichten.

Vanuit het EnergieHuis proberen wij de banden met het onderwijs aan te trekken, door het geven van lezingen op scholen, groepen uit te nodigen in onze exporuimte en projecten uit te voeren met scholen.
Het is goed om in je eigen gemeente eens te kijken óf en hóe je met het onderwijs kunt samenwerken.
“Leerlingen die bij ons bezoek zijn geweest of samen met ons een project hebben uitgevoerd, zijn thuis vaak de beste ambassadeurs”. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Het bestuur dankt jullie allen nogmaals voor de vele inspanningen en samenwerking en wenst jullie een hele plezierige voortzetting van deze middag. En voor straks, indien van toepassing, een hele fijne vakantie.

 

Berrie Horsten, voorzitter