Energieloket in Laarbeek

  • Gratis voorlichting
  • Van, voor en door bewoners van Laarbeek
  • Onafhankelijk en deskundig
  • Enthousiast over verduurzamen

Inloopspreekuur


Elke 2e woensdag van de maand
van 18:30-20:30 uur in De Huiskamer in Beek en Donk

Inloopspreekuur

Huisbezoek


Woning verduurzamen?
Vraag een huisbezoek door een energiecoach aan!

Huisbezoek aanvragen

Showroom


Duurzame maatregelen in het echt zien? Kom naar onze showroom in Helmond!

Bekijk de openingstijden

Plannen van de gemeente

Elke gemeente is verplicht door de Nederlandse overheid om een transitievisie warmte te schrijven. Hierin staan de plannen van de gemeente om in 2050 aardgasvrij te zijn. De transitievisie warmte is een levend en openbaar document, dat jaarlijks wordt bijgesteld.

In de transitievisie warmte schetst de gemeente een plan en een tijdspad wan­neer en hoe we in de verschillende dorpen en het buitenge­bied toewerken naar aardgasvrij wonen. De visie geeft inzicht in de mogelijke alternatieve warmtetechnieken en bronnen.

Transitievisie warmte

Meer weten over energie besparen en duurzaamheid in Laarbeek?

Duurzaamheid in Laarbeek