Warmtenet

Met een warmtenet kun je huizen in een wijk verwarmen. Een cv-ketel op gas in elk huis is dan niet meer nodig.

Wist je dat…

 • …een warmtenet ook wel stadsverwarming of blokverwarming heet?
 • …een warmtenet gemiddeld zorgt voor 60 procent minder CO2-uitstoot dan cv-ketels op aardgas?
 • …er meestal niets hoeft te veranderen aan de radiatoren of vloerverwarming wanneer je aansluit op een warmtenet?
 • …een warmtenet warmte kan halen uit verschillende warmtebronnen?
 • …warmtenetten onder andere ingedeeld worden op de aanvoertemperatuur?
 • …hoe lager de temperatuur van het aangevoerde water is, hoe beter de isolatie van je woning moet zijn?
 • …gemeentes de bevoegdheid hebben om wijken aan te wijzen die vóór een bepaalde datum moeten overstappen op een warmtenet?
 • …je subsidie kunt krijgen voor het aansluiten op warmtenet?
 • …je over moet gaan op elektrisch koken omdat je gasaansluiting verdwijnt wanneer je aansluit op een warmtenet?
 • …het handig is om te weten wat de gemeente van plan is met jouw wijk, zodat je je eigen maatregelen daarop kunt afstemmen?
 • …Milieu Centraal een stappenplan heeft gemaakt voor de overgang naar aardgasvrij wonen?

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn verschillende warmtenetten. Ze worden onder andere ingedeeld op de temperatuur van het water dat ze leveren.
Hoe lager de temperatuur van het aangevoerde water is, hoe beter de isolatie van je woning moet zijn.

HT-net: hoge temperatuur

Een hoge-temperatuurnet (HT-net) levert water van meer dan 75 graden. Daardoor kan elk, ook slecht geïsoleerd, huis verwarmen. De hoge temperatuur is vergelijkbaar met die van een (oudere) cv-ketel. In slecht geïsoleerde huizen gaat vervolgens wel veel warmte verloren. HT-warmtenetten hebben nog vaak fossiele bronnen maar kunnen ook restwarmte, aardwarmte of warmte uit afvalverbrandingsinstallaties gebruiken.

MT-net: midden tempertuur

Een midden-temperatuurwarmtenet (MT-net) geeft verwarmingswater van 50 tot 55 graden. Dat beperkt het energieverlies van warmtenetten. Je huis is geschikt als je isolatie goed is.  Zie ook het Stappenplan aardgasvrij wonen.

ZLT- en LT-net: (zeer) lage temperatuur

In nieuwe wijken zijn woningen standaard zo goed geïsoleerd dat ze geschikt zijn voor een (zeer-)lage-temperatuurwarmtenet, (ZLT- of LT-net). Verwarmingswater van zeer lage temperatuur is voor deze woningen voldoende, omdat ze nauwelijks warmte verliezen. Je hoeft bijvoorbeeld geen ramen open te zetten voor frisse lucht, omdat efficiënte ventilatie is ingebouwd. Ook wijken die een grondige renovatie krijgen, zijn hiervoor geschikt te maken. Bij deze lage temperaturen gaat ook maar weinig warmte verloren via de leidingen tussen het warmtenet en de huizen. Weten hoe je je huis klaar kunt maken voor een lage temperatuur warmtenet? Bekijk het stappenplan aardgasvrij wonen.

Meer informatie