Update natuurvriendelijk isoleren 2024

Publicatiedatum: 6 juni 2024

Verduurzamen van je huis door te isoleren is belangrijk om energie te besparen. Omdat er in je spouwmuur vleermuizen kunnen zitten, mag je volgens de wet niet zomaar isoleren. Daarom heeft de overheid samen met provincies en verschillende andere partijen in mei 2024 afspraken gemaakt over de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren.

Deze afspraken houden in dat woningeigenaren hun woning kunnen isoleren door een isolatiebedrijf in te schakelen dat natuurvriendelijk isoleert. Met natuurvriendelijk isoleren wordt voorkomen dat er beschermde dieren worden verstoord of gedood tijdens de werkzaamheden. Natuurvriendelijk Isoleren mag in dat geval toegepast worden zónder voorafgaand ecologisch onderzoek en zónder het aanvragen van een omgevingsvergunning. Er wordt voor maximaal 3 jaar met de landelijke lijn Natuurvriendelijk Isoleren gewerkt, totdat er voor heel Nederland gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP) gestart zijn en er minimaal begonnen is met het onderzoek van het SMP.

Meer weten over natuurvriendelijk isoleren? Klik hier.