Ontwikkelingen rondom warmtenet Rijpelberg en Brouwhuis

Op 25-01 en 29-01 vonden er informatieavonden plaats in Rijpelberg en Brouwhuis over de ontwikkelingen rondom het warmtenet. Tijdens deze avonden was ook het EnergieHuis Slim Wonen aanwezig.

 

Warmtenet Brouwhuis & Rijpelberg

In Helmond is er sinds begin jaren tachtig een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd). Het warmtenet van Ennatuurlijk loopt van de energiecentrale aan de Achterdijk naar de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Ennatuurlijk werkt op dit moment hard aan een verduurzamingsplan voor het warmtenet. Samen met de gemeente en de provincie wordt onderzocht welke betrouwbare, duurzame, veilige en betaalbare alternatieven er zijn voor Helmond. Op dit moment lijkt aquathermie aangevuld met warmte uit zonnecollectoren (PVT) de meest interessante oplossing.

Verslag van de informatieavonden
De informatieavonden werden georganiseerd op initiatief van een belangengroep van bewoners die gebruik maken van de diensten van Ennatuurlijk. Er was een grote opkomst op beide avonden, met respectievelijk 100 en 80 aanwezigen. Het doel was om problemen gezamenlijk en openlijk te bespreken, met speciale aandacht voor de aanstaande grote ontwikkelingen met de Warmtewet en verduurzaming.

Hier vind je de presentatie en de veelgestelde vragen (Q&A) van de informatieavonden.

Transitievisie Warmte

Elke gemeente is verplicht door de Nederlandse overheid om een transitievisie warmte te schrijven. Hierin staan de plannen van de gemeente om in 2050 aardgasvrij te zijn. De transitievisie warmte is een levend en openbaar document, dat jaarlijks wordt bijgesteld. Elke gemeente is inmiddels op het punt gekomen dat zij de Transitievisie Warmte concreet vertalen in wijkplannen. Bekijk hier de Transitievisie Warmte van Helmond.

EnergieHuis Slim Wonen helpt

Op de weg naar aardgasvrij-klaar wonen sta je niet alleen. EnergieHuis Slim Wonen informeert je over de maatregelen die je kunt nemen en kan je helpen bij een stappenplan. Kijk op de site voor informatie en doe de isolatiezelfscan en/of ventilatie check. Je kunt ook een afspraak maken voor een gratis huisbezoek door een energiecoach en/of een warmtebeeldscan.

Bekijk de presentatie en Q&A