Jaqueline met Thee EnergieHuis Slim Wonen

V O O R W O O R D


2023 was het jaar van het prijsplafond. Waar de energieprijzen in 2022 nog door het dak gingen, bleven de kosten in 2023 voor inwoners beperkt door het prijsplafond (voor sommige inwoners nog aangevuld met een energietoeslag en/of een bijdrage uit het Tijdelijk Noodfonds Energie). Niet alleen wij, maar ook andere energieloketten in het land en Milieu Centraal, hebben het effect hiervan gemerkt: waar we de vraag van inwoners in 2022 nog maar nauwelijks aan konden, werd het in 2023 aanzienlijk rustiger.

Desondanks kijken wij met een zeer tevreden en trots gevoel terug op het voorbije jaar. Inwoners waarderen onze dienstverlening met een 8,6, alle gemeenten beschikken over een enthousiast team van ervaren energiecoaches, onze website staat als een huis, we zijn actief op social media en we zitten vol met ambitie.

Wij zijn klaar voor 2024 en we hebben er zin in!

Veel leesplezier,
Berrie Horsten, voorzitter

Inwoners waarderen onze dienstverlening met een 8,6

I N H O U D


O V E R   E N E R G I E H U I S    S L I M    W O N E N


EnergieHuis Slim Wonen is het energieloket van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. De gemeenten voorzien hiermee in de taakstelling vanuit het landelijk Energieakkoord: het bieden van een serviceloket voor inwoner-huiseigenaren.

EnergieHuis Slim Wonen is in 2016 ontstaan uit een burgerinitiatief. In eerste instantie was het EnergieHuis alleen actief voor Helmond. Sinds juni 2021 werkt het EnergieHuis Slim Wonen voor het samenwerkingsverband van de 8 gemeenten. Het EHSW is een stichting. We hebben geen winstoogmerk. EHSW heeft de ANBI-status.

icon missie EnergieHuis Slim Wonen

Missie

Het EnergieHuis Slim Wonen wil bijdragen aan de energietransitie door (ervarings)kennis, informatie en passie te delen met inwoners die hun woning aardgasvrij of zelfs energieneutraal willen maken.

 

icon visie EnergieHuis Slim WonenVisie

De energietransitie is volgens ons nodig en mogelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere inwoner een bijdrage kan en zou moeten leveren om de transitie te realiseren. Het aanbieden van objectieve, onafhankelijke en enthousiaste (ervarings)kennis en informatie helpt hierbij.

icon strategie Energiehuis Slim WonenStrategie

In onze communicatie en bij het neerzetten van ons imago, ligt het accent op laagdrempeligheid. Het maakt voor ons niet uit om welke reden huiseigenaren willen verduurzamen. Dat kan zijn omdat ze hun wooncomfort willen verhogen, omdat ze willen besparen op energiekosten, omdat ze willen bijdragen aan een beter klimaat of de waarde van hun woning willen verhogen. Ook het tempo waarop huiseigenaren hun woning willen verduurzamen, laten wij aan hen over. Iedereen is welkom bij ons. De koffie staat klaar. Wij hebben de tijd. We denken met je mee.

K E R N W A A R D E N


Gratis voorlichting

Onze voorlichting is gratis voor onze inwoners en daardoor laagdrempelig. We ontvangen van de gezamenlijke gemeenten subsidie voor de uitvoering van onze dienstverlening. Het past ook bij de kernwaarde ‘Onafhankelijk’ (we hebben geen commercieel belang) en ‘Van, voor en door bewoners’ (de buurman vraagt ook geen geld voor een goed gesprek). Voor enkele van onze diensten vragen wij wel een bijdrage van € 10,-. Het gaat om de diensten ‘huisbezoek’ en ‘warmtebeeldscan’.

Van, voor en door bewoners

Bij het EnergieHuis werken ruim 120 vrijwilligers. Dit zijn allemaal inwoners van ons dienstverleningsgebied. De meeste vrijwilligers zijn actief als energiecoach. Zij vormen de spil en het gezicht van onze organisatie. Zij zijn de buurman/ buurvrouw die met kennis, ervaring en enthousiasme meedenkt met bewoners over het verduurzamen van hun woning.

Onafhankelijk en deskundig

Onze voorlichting is onafhankelijk. Wij hebben geen (commercieel of ander) belang. Het maakt voor ons niet uit om welke reden een inwoner nadenkt over het verduurzamen van zijn/haar woning. Het maakt ons ook niet uit wanneer hij/zij daadwerkelijk aan de slag gaat met het nemen van maatregelen. Ook is het ons om het even of een inwoner de maatregelen zelf uitvoert of dat hij/zij dat met bedrijf A of B doet.

Inwoners stellen ons veelal wel de vraag welke bedrijven ze het beste kunnen inschakelen. Wij geven ze dan tips over hoe ze een bedrijf kunnen vinden en vertellen hen dan ook dat we kunnen helpen bij het vergelijken van offertes. Ook verwijzen we naar de databank van Verbeterjehuis. Lokale ondernemers moedigen wij aan zich aan te melden voor deze databank.

Voor de inhoud van onze voorlichting maken wij gebruik van de informatie van Milieu Centraal. Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die is opgericht om feiten en fabels van elkaar te scheiden en consumenten duurzame tips, adviezen en inzichten te geven. Milieu Centraal wordt gefinancierd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en heeft ondermeer de opdracht om Nederlandse energieloketten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taak. 

Enthousiast over verduurzamen

De medewerkers en vrijwilligers van het EnergieHuis zijn allemaal enthousiast over energie besparen en opwekken. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk: verduurzamen is leuk!

 

energiecoach Tobias Coolen EnergieHuis Slim Wonen

 

Benieuwd naar onze energiecoaches en hun enthousiasme? Lees hier het interview met een van onze coaches.

A C T I V I T E I T E N   2 0 2 3

INLOOPSPREEKUREN  |  AFSPRAAK  |  SERVICEDESK |  THEMABIJEENKOMSTEN  |  HUISBEZOEK
WARMTEBEELDSCANSHOWROOM | EVENEMENTEN | SCHOLEN

Bereikt Publiek EnergieHuis Slim Wonen
Inloopspreekuren

In al onze gemeenten samen hebben we meer dan 800 bezoekers op het spreekuur mogen verwelkomen. Vaak zijn de spreekuren in de lokale bibliotheek of zoals in Deurne in duurzaamheidscentrum De Ossenbeemd. In Helmond kunnen inwoners binnenlopen in de showroom aan de Torenstraat.

In de loop van het jaar is in enkele locaties besloten om in plaats van inloopspreekuren, spreekuren op afspraak te gaan aanbieden. Hiermee wordt georganiseerd dat er voor een inwoner ruim de tijd is om zijn/haar vraag te beantwoorden.

Afspraak

In de showroom in Helmond kunnen inwoners 5 dagen per week terecht voor een uitgebreid gesprek met onze coaches. De openingstijden zijn als volgt:

  • dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
  • donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
  • zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Ook in de gemeenten Deurne, Asten en Gemert-Bakel werd het in de loop van dit jaar mogelijk om een afspraak op locatie te maken.

Servicedesk

Voor korte, algemene vragen kunnen inwoners contact opnemen met onze servicedesk. Deze is zowel telefonisch als via de mail bereikbaar.
De servicedesk was begin 2023 twee middagen per week bereikbaar. Vanaf maart 2023 is de servicedesk vier middagen per week bereikbaar: van dinsdag tot en met vrijdag. Vanaf 2024 zal de servicedesk vijf dagen in de week bereikbaar zijn: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Themabijeenkomsten

Tenminste elke twee weken organiseren wij een themabijeenkomst. Deze vinden zowel in de showroom in Helmond als op locaties in de andere gemeenten plaats. We bieden de volgende themabijeenkomsten aan: ‘Isoleren en ventileren’, ‘Zonnepanelen’ en ‘Warmtepompen’.

Dit jaar ontwikkelden we samen met onze coaches een tweetal nieuwe themabijeenkomsten: ‘Slim koelen en ventileren’ en ‘Subsidies en leningen’.

Het mooie van de themabijeenkomst ‘Slim koelen en ventileren’ is dat dit thema aanspreekt in de maanden waarop inwoners gemiddeld genomen minder bezig zijn met energieverbruik in en rondom de woning. Bovendien sluit het aan bij de trend dat koelen – naast verwarmen – in Nederland steeds belangrijk wordt[1].

Met de themabijeenkomst ‘subsidies en leningen’ geven wij invulling aan een langgekoesterde wens om niet alleen te informeren over de technische kant van verduurzamen, maar ook over de financiële kant ervan.

[1] Bouwbesluit kent tegenwoordig ook eisen t.a.v. koelen

Dick Lafeber - Energiehuis Slim Wonen
Huisbezoek

Sinds dit jaar kun je in alle acht de gemeentes een huisbezoek door een energiecoach aanvragen. Tijdens zo’n bezoek komt een energiecoach bij jou thuis om jouw specifieke situatie te bespreken. Samen met de coach kun je een verbeterplan opstellen, waardoor je concrete stappen kunt nemen in het verduurzamen van je woning. Dit jaar zijn er bijna 650 huisbezoeken geweest.

Door onze expertgroep ‘Huisbezoek’ is dit jaar een uniforme werkwijze ontwikkeld voor een huisbezoek. Deze werkwijze omvat de verwerking van de aanvragen tot en met de uitvoering van de bezoeken. Op deze wijze bieden we de coaches een houvast en zorgen we ervoor dat alle huisbezoeken goed worden uitgevoerd.

Warmtebeeldscan

Tijdens de koudere maanden bieden wij inwoners de mogelijkheid om een warmtebeeldscan aan te vragen. Onze energiecoaches komen op koude dagen langs om met een warmtebeeldcamera foto’s te maken, waardoor precies zichtbaar wordt waar warmte verloren gaat in hun woningen. In 2023 was de warmtescan wederom een succes. In totaal zijn er 342 scans uitgevoerde en er stonden nog vele ingepland voor 2024.

Door de sterke groei in aanvragen dit jaar hebben we tien extra warmtebeeldcamera’s aangeschaft en hebben 54 coaches deelgenomen aan onze interne opleiding om vertrouwd te raken met het gebruik ervan. Hierdoor zijn we in staat zijn om nog meer warmtescans uit te voeren en meer inwoners te helpen met het verduurzamen van hun woning.

De uniforme werkwijze die ingevoerd is voor de huisbezoeken is eveneens toegepast op de warmtebeeldscans.

Showroom

In onze showroom presenteren wij diverse producten gerelateerd aan het verduurzamen van woningen, zoals warmtepompen, zonnepanelen, isolatiemateriaal, ventilatiesystemen en lage temperatuurverwarming.

Dit jaar hebben we enkele nieuwe aanvullingen van onze supporters mogen ontvangen om te laten zien in de showroom, waaronder een douche WTW, een warmtepompboiler en een doorstroomboiler.

Daarnaast hebben we de showroom voorzien van nieuwe gevelstickers en banners, passend binnen de vernieuwde, frisse huisstijl.

In 2023 was onze showroom ook een van de afhaalpunten voor de energiebespaartassen van de gemeente Helmond.

Evenementen

In het afgelopen jaar hebben wij als EnergieHuis Slim Wonen deelgenomen aan diverse evenementen, waaronder (duurzame) markten, open dagen, huizenroutes en andere relevante bijeenkomsten. Zo waren onze toegewijde coaches onder andere aanwezig bij Gemert Mert, Markt Groen in Deurne en Andere Mert in Geldrop-Mierlo om bezoekers te voorzien van voorlichting over verduurzaming en energiebesparing. Uiteraard waren wij ook actief tijdens de Week van de Duurzaamheid en de Nationale Klimaatweek als Klimaatsupporter.

 

 

Scholen

EnergieHuis Slim wonen werkt graag samen met scholen en studenten. Afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan de Duurzaamheidsolympiade in samenwerking met het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. Drie leerlingen, begeleid door energiecoach Frits van der Linden, creëerden een maquette van een duurzame woning. Van de vijf landelijk genomineerden kwamen zij als winnaar uit de bus.

EHSW werkte in 2023 ook samen met andere scholen zoals de Universiteit van Tilburg.

K L A N T T E V R E D E N H E I D


Klanttevredenheid inwoners

In juni 2023 hebben we ons klanttevredenheidsonderzoek gelanceerd met als doel inzicht te verkrijgen in hoe inwoners ons beoordelen en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek laten zien dat onze klanten hun ervaringen met het EnergieHuis Slim Wonen waarderen met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6. Daarnaast hebben zij ons beoordeeld met een score van 7,8 voor onze bijdrage aan hun motivatie om te besparen en/of hun woning te verduurzamen.

Wat bezoekers zeggen

Enkele citaten van inwoners illustreren de positieve impact van onze dienstverlening…

tekstballon Citaat bewoner, EnergieHuis Slim Wonen
Klanten waarderen ons met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6
En een 7,8 voor bijdrage aan de motivatie om de eigen woning te verduurzamen

C O M M U N I C A T I E


In de pers en in de media

In het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op onze social media kanalen. Vanaf september handhaven we een consistente aanwezigheid op platforms zoals Facebook, Instagram en LinkedIn met een gemiddelde van 3 posts per week. Dit heeft er voor gezorgd dat we in 2023 een totaal bereik van 16.265 unieke weergaven hebben behaald.

Socialmediaberichten EnergieHuis Slim Wonen

Daarnaast hebben we onze aanwezigheid in de geschreven pers verstevigd. We merken dat een groot deel van onze doelgroep nog steeds bereikt wordt via traditionele media. We plaatsten daarom publicaties in onder andere De Loop, Rond de Linde en Middenstandsbelangen. Een opvallend succes was de plaatsing van een puzzel in De Loop. Bijna 100 deelnemers stuurden hun antwoord per e-mail in om kans te maken op een infraroodthermometer!  

Website

Onze website is dit jaar helemaal vernieuwd. Hij staat boordevol met actuele informatie over onze diensten, tests, de plannen van de gemeente, bespaartips, maatregelen zoals zonnepanelen plaatsen en een warmtepomp installeren en bewonersvragen (FAQ). De website wordt dagelijks geactualiseerd en is niet alleen ons visitekaartje, maar ook een belangrijke bron van informatie wanneer onze energiecoaches in gesprek zijn met inwoners.

Op onze website zijn aparte pagina’s ingericht voor onze secundaire doelgroepen te weten huurders, VvE’s, MKB en eigenaren van monumenten. Met deze pagina’s geven wij invulling aan onze ambitie om voor deze groepen een goede en betrouwbare verwijzer te zijn. Op de pagina voor huurders verwijzen wij bijvoorbeeld naar de woningcorporaties en huurdersverenigingen die actief zijn in ons dienstverleningsgebied.

Nieuwsbrief

EnergieHuis Slim Wonen verspreidt vier maal per jaar een kosteloze digitale nieuwsbrief. Hierin worden nuttige bespaartips, informatie en actuele updates verstrekt over energie en geld besparen en het verduurzamen van je woning. In het jaar 2023 mochten we 762 nieuwe abonnees verwelkomen op onze nieuwsbrief. Het totaal aantal abonnees komt daarmee op 5788.Overzicht nieuwsbrieven 2023 EnergieHuis Slim Wonen

Bewonersverhalen

In 2023 hebben we een nieuwe rubriek geïntroduceerd, genaamd ‘Op bezoek bij…‘. Binnen deze rubriek werpen we een blik op woningen van huiseigenaren in onze regio. Het is boeiend en leerzaam voor inwoners om te ontdekken hoe anderen hun woningen verduurzamen. Iedere maand publiceren we een nieuw bewonersverhaal. 

O R G A N I S A T I E


Vrijwilligers

Bij het EnergieHuis Slim Wonen werken ruim 120 vrijwilligers. Veruit de meesten zijn actief als energiecoach. Stuk voor stuk zijn ze enthousiast over energie besparen en opwekken en vinden ze het leuk om andere mensen te helpen met hun kennis en ervaring op dit gebied. Coaches zetten zich gemiddeld 12 uur per maand in.

Het EnergieHuis zorgt voor een interne opleiding voor nieuwe coaches. In 2023 deden maar liefst 37 nieuwe coaches mee aan de 7-daagse opleiding.

Daarnaast zorgen we voor periodieke bijscholing: elke 6 weken organiseren we een avond voor onze vrijwilligers waarop we ze bijpraten over nieuwe ontwikkelingen. Ook staan we stil bij hun vaardigheden. Onderwerpen die het voorbije jaar aan de orde kwamen zijn natuurvriendelijk isoleren, dynamische energiecontracten, energieverbruiksmanagers, tapwaterinstallaties, subsidies en leningen en andere. Ter verdere ondersteuning van de coaches brengen we regelmatig een interne nieuwsbrief uit om hen te informeren over ontwikkelingen in de organisatie en het veld. Daarnaast wordt er een uitgebreide kennisbank voor hen bijgehouden.

Vrijwilligers EnergieHuis Slim Wonen

Bestuur

Berrie Horsten, voorzitter
Jos Terken, vice-voorzitter
Wim Swinkels, secretaris
Olav Notté, penningmeester

Op woensdag 26 april 2023 ontving onze voorzitter Berrie Horsten een lintje. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Berrie was initiatiefnemer van het EnergieHuis en maakt zich als voorzitter nog steeds hard voor een duurzamer Helmond en de zeven aangrenzende gemeenten.
Lees meer –>

Bestuur EnergieHuis Slim Wonen
Berrie Horsten, Jos Terken, Wim Swinkels en Olav Notté
Raad van Toezicht

Ton Bierhoff, voorzitter
Henk-Jan Heling
Ad de Kroon

De Raad van Toezicht kwam in 2023 vier keer bij elkaar. Bij alle vergaderingen waren bestuur en directie aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die dit jaar door de Raad besproken zijn, zijn het (financiële) jaarverslag, de begroting, het jaarplan voor 2024 en het besturingsmodel. De Raad van Toezicht is door het bestuur voortdurend op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen in en rondom de organisatie en is zeer content met de professionaliseringsslag die gaande is.

Serviceteam

Bij het EnergieHuis is tevens een klein, betaald serviceteam werkzaam. Dit team zorgt voor bemanning van de servicedesk (telefoon en mail), in- en externe communicatie, (bij)scholing van vrijwilligers, administratie, benodigd materiaal voor de coaches zoals warmtebeeldcamera’s, ICT, en anderen. Sinds 2023 wordt dit serviceteam aangestuurd door onze directeur, Bregje van Bragt.

Expertgroepen

In 2023 is er een ondersteuningsstructuur in de vorm van expertgroepen opgezet. De expertgroepen zien toe op het actueel houden van onze voorlichting en het volgen en vertalen van relevante ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Ze vernieuwen onder andere de presentaties voor onze themabijeenkomsten en geven antwoord op bewonersvragen. In de expertgroepen zitten energiecoaches die beschikken over kennis met betrekking tot het aandachtsgebied van de groep. De volgende expertgroepen zijn in het voorbije jaar van start gegaan:

  • Expertgroep Eenvoudig besparen en gedrag
  • Expertgroep Isoleren en Ventileren
  • Expertgroep Zonnepanelen
  • Expertgroep Warmtepompen
  • Expertgroep Subsidies en Leningen
  • Expertgroep Nieuwe Ontwikkelingen
  • Expertgroep Huisbezoek

E H S W   I N   C I J F E R S


C O N T A C T E N   M E T   I N W O N E R S

nieuwsbrieven 2023 EnergieHuis Slim Wonen
websitebezoek 2023 EnergieHuis Slim Wonen

F I N A N C I Ë N


icon financiën EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen ontvangt subsidie van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. In 2023 ontvingen wij in totaal een bedrag van € 401.000,-.
Van deze inkomsten betalen wij onze huur, ons personeel (3,2 FTE), apparatuur zoals warmtebeeldcamera’s en CO2-meters en alles wat nodig is om onze dienstverlening steeds te verbeteren. Vanzelfsprekend gebruiken wij een gedeelte van de inkomsten ook om onkosten van vrijwilligers te vergoeden, opleiding en bijscholing voor hen te organiseren en af en toe eens een blijk van waardering aan hen te kunnen geven.
In verband met de hoogte van de subsidiebedragen die wij ontvangen zijn wij sinds dit jaar verplicht om een controle op onze jaarrekening te laten uitvoeren door een accountant. Die is op het moment van het schrijven van dit verslag nog bezig met het opstellen daarvan.

V O O R U I T B L I K


Begin 2024 zijn het prijsplafond en de energietoeslag vervallen. De energiebelasting op gas is gestegen van € 0,59 naar € 0,71 per kuub gas (inclusief btw) en de energiebelasting op stroom is gedaald van € 0,15 naar € 0,13 per kWh (inclusief btw). Allemaal maatregelen van de rijksoverheid met het oog op het halen van de gestelde klimaatdoelen. Lokaal zien we dat onze gemeenten aan de slag zijn met het concreter uitwerken van hun transitievisies warmte en de vertaling daarvan in wijk- en buurtplannen. Ook hierdoor merken inwoners dat de energietransitie gaande is en dat ze hier iets mee moeten’. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat het verschil in koopprijs tussen A– en G-labels sinds 2020 is opgelopen tot € 140.000,-. Investeren in een duurzame woning loont dus. Om al deze redenen verwachten wij dat we het in 2024 weer lekker druk zullen hebben met onze bewonersdiensten. 

Om er zeker van te zijn dat inwoners weten dat we er voor hen zijn, zullen we in 2024 onderzoek doen naar onze naamsbekendheid en ons bereik. Ook zullen we onze dienstverlening verder uitbreiden en verbeteren: de openingstijden van onze servicedesk worden verruimd, onze website wordt digitaal toegankelijker en we gaan onderzoeken welke andere diensten we kunnen inzetten om inwoners te helpen met het verduurzamen van hun woningen. Bij al onze activiteiten spelen we nadrukkelijk in op de plannen van de gemeenten zoals beschreven in de transitievisies warmte.